SQL для тестувальника: Навіщо QA потрібне знання SQL

В світі тестування програмного забезпечення важливим елементом є знання SQL. Це дозволяє тестувальникам глибше зрозуміти, як дані обробляються в системі, що в свою чергу допомагає у виявленні та вирішенні проблем з продуктом. На нашому курсі тестування ПЗ цьому приділяється окрема увага.

Що таке SQL та його важливість для тестування

SQL (Structured Query Language) – це мова програмування, призначена для керування та маніпулювання даними в реляційних базах даних. Вона використовується для виконання всіх типів завдань, включаючи вставку, вибірку, оновлення та видалення даних, а також створення та модифікацію структур бази даних.

Тестувальники, які знають SQL, мають перевагу, тому що вони можуть прямо взаємодіяти з базою даних, щоб отримати більш детальну інформацію про те, як працює програмне забезпечення. Знання SQL також дозволяє QA-інженерам виявляти проблеми, пов’язані з даними, які можуть бути пропущені іншими методами тестування.

Основи SQL

SQL складається з кількох ключових елементів, включаючи команди, оператори, функції та об’єкти бази даних. Воно використовує синтаксис, який було розроблено для того, щоб бути зрозумілим для людей, водночас надаючи потужні засоби для роботи з даними.

Основні команди SQL

Основні команди SQL включають:

 • SELECT: використовується для вибірки даних з бази даних.
 • INSERT: дозволяє вставляти дані в базу даних.
 • UPDATE: змінює існуючі дані в базі даних.
 • DELETE: видаляє дані з бази даних.
 • CREATE, ALTER, DROP: використовуються для керування структурою бази даних, включаючи створення, зміну та видалення таблиць.

Використання SQL для створення запитів

SQL дозволяє створювати складні запити, які можуть включати функції агрегування, об’єднання таблиць, сортування та фільтрацію даних.

 1. Функції агрегування: SQL має ряд вбудованих функцій агрегування, таких як COUNT, SUM, AVG, MAX і MIN. Ці функції дозволяють згрупувати дані за певним критерієм та отримати згорнуту інформацію. Наприклад, тестувальник може за допомогою SQL визначити сумарну кількість записів у таблиці або отримати середнє значення певного поля.
 2. Об’єднання таблиць: За допомогою SQL можна виконувати об’єднання (JOIN) різних таблиць. Це дозволяє тестувальникам аналізувати дані з різних таблиць в одному запиті, що може бути корисним для перевірки взаємозв’язків між різними елементами даних.
 3. Сортування і фільтрація даних: SQL надає тестувальникам можливість сортувати дані за певними полями за допомогою команди ORDER BY. Крім того, ви можете використовувати команду WHERE для фільтрації даних за певними критеріями. Це може бути дуже корисно, коли ви хочете переглянути тільки певні записи з великого набору даних.

Використання SQL для створення складних запитів дозволяє тестувальникам бути більш точними в своїх тестових сценаріях і забезпечує можливість отримання даних, які відповідають конкретним вимогам тестування.

Перевірка цілісності даних за допомогою SQL

Одним з важливих аспектів тестування баз даних є перевірка цілісності даних. Цілісність даних відноситься до точності, консистентності та надійності інформації в базі даних. SQL є міцним інструментом для такої перевірки, оскільки він дозволяє виконувати запити, які можуть допомогти виявити проблеми з цілісністю даних.

 1. Унікальність ключів: В базах даних, первинні ключі є унікальними ідентифікаторами записів. Тестувальники можуть використовувати SQL для перевірки дотримання цієї унікальності. Запити SQL можуть виявити дублікати первинних ключів, що є порушенням цілісності даних.
 2. Відповідність зовнішніх ключів: Зовнішні ключі є посиланнями між пов’язаними таблицями. Ці посилання мають бути консистентні, щоб забезпечити правильну роботу бази даних. Тестувальники можуть використовувати SQL для перевірки, чи всі зовнішні ключі відповідають відповідним записам в пов’язаних таблицях.
 3. Відповідність обмежень на домен: Домен обмежень відноситься до допустимого набору значень для певного поля. Наприклад, поле “вік” може мати обмеження, що вказує, що вік повинен бути позитивним числом. За допомогою SQL, тестувальники можуть виконати запити, щоб переконатися, що всі значення в полі відповідають його обмеженням на домен.

Використання SQL для перевірки цілісності даних надає тестувальникам засоби для виявлення і виправлення проблем.

Тестування продуктивності за допомогою SQL

Поняття продуктивності важливе для всіх систем баз даних. Тестувальники повинні переконатися, що система витримує високу навантаженість і здатна ефективно обробляти запити. Знову ж таки, SQL виходить на передній план, як міцний інструмент для перевірки продуктивності бази даних.

 1. Використання SQL для оптимізації продуктивності: SQL дозволяє тестувальникам індексувати певні поля в таблицях, що може суттєво підвищити швидкість запитів. Крім того, з SQL можна виконувати розроблені запити, які максимізують ефективність системи.
 2. Аналіз продуктивності за допомогою SQL: За допомогою SQL можна збирати статистику про виконання запитів, такі як кількість використаних ресурсів і час виконання. Ці дані можуть бути аналізовані для оцінки продуктивності системи та виявлення можливих проблем з продуктивністю.
 3. Оцінка продуктивності за допомогою SQL: SQL також може бути використаний для проведення тестів навантаження на систему. Це дозволяє тестувальникам оцінити, як система впорається з великою кількістю запитів за короткий час, що є важливим показником продуктивності.

Тестування безпеки за допомогою SQL

Безпека є одним з найбільш важливих аспектів у будь-якій системі бази даних. Безпека даних – це відповідальність, яка не повинна бути ігнорована. SQL може бути використаний як інструмент для перевірки рівня безпеки системи.

 1. Як SQL допомагає забезпечити безпеку ПЗ: SQL дає можливість встановлювати різні рівні доступу до даних, що є важливим інструментом у захисті інформації. Із SQL можна встановлювати права доступу на рівні окремих користувачів або груп користувачів, що дозволяє контролювати, хто має доступ до якої інформації в базі даних.
 2. Перевірка безпеки за допомогою SQL: Тестувальники можуть використовувати SQL для проведення “міцності” системи. Це може включати в себе випробування різних видів атак на систему, щоб перевірити, як вона реагує на них. Це може допомогти виявити потенційні слабкі місця в системі.
 3. Запобігання атакам за допомогою SQL: Знання SQL також дозволяє тестувальникам розуміти, як потенційні атакувальники можуть спробувати використати SQL для отримання несанкціонованого доступу до даних. З цим знанням, тестувальники можуть виявляти та запобігати таким атакам.

Тестування на вразливість до SQL-інʼєкцій

SQL-ін’єкція – це вид атаки, при якому зловмисник вставляє шкідливий SQL код в запит до бази даних, намагаючись змусити систему виконати його. Це може привести до непередбачуваних наслідків, включаючи витік чутливої інформації, зміну або видалення даних.

Що таке SQL-ін’єкції

SQL-ін’єкція є одним з найпоширеніших та найбільш небезпечних видів атак на бази даних. Зловмисники використовують SQL-ін’єкції, щоб обійти системи авторизації та контролю доступу, часто використовуючи їх для отримання несанкціонованого доступу до чутливої інформації.

Вплив SQL-ін’єкцій на безпеку ПЗ

SQL-ін’єкції можуть мати серйозний вплив на безпеку програмного забезпечення. Якщо атака успішна, зловмисник може отримати доступ до чутливої інформації, такої як паролі користувачів, особисті дані, інформацію про платежі і т.д. Крім того, атака може призвести до видалення або зміни даних, що може зруйнувати систему.

Попередження SQL-ін’єкцій

Для запобігання SQL-ін’єкціям тестувальникам потрібно знати, як вони виглядають та як їх виявляти. Це включає використання методів валідації вхідних даних, використання параметризованих запитів або використання рівня доступу до бази даних, що обмежує те, що може бути виконано через SQL запит.

Висновки

Отже, знання SQL важливе для тестувальників програмного забезпечення. Воно дозволяє вони отримувати, аналізувати та маніпулювати даними напряму з баз даних, що допомагає забезпечити цілісність даних та ефективність систем. За допомогою SQL QA-інженери можуть проводити випробування продуктивності, виявляти проблеми з безпекою, включаючи SQL-ін’єкції, і сприяти загальній стабільності та надійності програмного забезпечення.

Проте, важливо зазначити, що знання SQL – це тільки одна частина рівняння. QA спеціалістам також потрібно мати глибоке розуміння принципів тестування ПЗ, а також вміння використовувати інструменти тестування, методи тестування та техніки, щоб ефективно виконувати свої обов’язки.

В кінцевому підсумку, використання SQL у тестуванні ПЗ може підвищити ефективність тестування, зменшити час виявлення проблем і підвищити якість кінцевого продукту. Тому знання SQL є цінним набором навичок для будь-якого тестувальника ПЗ.

Site Footer