Гарячі клавіші у Figma: Швидка навігація та продуктивність дизайнера

Figma є одним з найпопулярніших інструментів для дизайнерів та розробників, який дозволяє створювати професійні інтерфейси, прототипи та дизайн-системи.

Одним з способів підвищити продуктивність та швидкість роботи в Figma є використання гарячих клавіш. Вони можуть значно прискорити вашу роботу та забезпечити більш зручний та швидкий робочий процес.

У цьому пості ми розглянемо гарячі клавіші у Figma, які допоможуть вам ефективно працювати з цим потужним інструментом. Ви дізнаєтеся про те, як використовувати гарячі клавіші для швидкої навігації, миттєвих дій, копіювання, вставляння, зміни кольорів, обертання, масштабування та роботи з компонентами в Figma. 

Незалежно від вашого рівня досвіду використання Figma – цей пост допоможе вам вдосконалити ваші навички та підвищити продуктивність в розробці інтерфейсів. Він буде корисним і нашим студентам, що проходять навчання на курсі з UI/UX дизайну, тож додавайте посилання на сторінку в обране.

Як перемикатись між інструментами в Фігма

ІнструментГаряча клавіша
Рух (Move)V
Прямокутник (Rectangle)R
Овал (Ellipse)O
Лінія (Line)L
Текст (Text)T

Таблиця гарячих клавіш по роботі з вікнами в Figma

ОпераціяГарячі клавіші (Mac/Win)
Пошук файлів (File search)Cmd/Ctrl + /
Групування об’єктів (Group)Cmd/Ctrl + G
Розгрупування об’єктів (Ungroup)Cmd/Ctrl + Shift + G
Обрізання (Crop)Cmd/Ctrl + Shift + K

Гарячі клавіші для роботи з масштабом (зумом), панорамуванням та навігацією між фреймами в Figma

ОпераціяГарячі клавіші (Mac/Win)
Збільшити масштаб (Zoom in)Cmd/Ctrl + +
Зменшити масштаб (Zoom out)Cmd/Ctrl + –
Зафіксувати масштаб (Reset zoom)Cmd/Ctrl + 0
Панорамування (Panning)Space
Перехід до попереднього фрейму (Previous frame)Cmd/Ctrl + [`]
Перехід до наступного фрейму (Next frame)Cmd/Ctrl + ]

Таблиця шорткатів по копіюванню та вставлянню в Figma

ОпераціяГарячі клавіші (Mac/Win)
Вирізати (Cut)Cmd/Ctrl + X
Копіювати (Copy)Cmd/Ctrl + C
Вставити (Paste)Cmd/Ctrl + V
Дублювати (Duplicate)Cmd/Ctrl + D

Таблиця шорткатів по обертанню та масштабуванню в Figma

ОпераціяГарячі клавіші (Mac/Win)
Обернути проти годинникової стрілки (Rotate counter-clockwise)Cmd/Ctrl + [
Обернути за годинниковою стрілкою (Rotate clockwise)Cmd/Ctrl + ]
Збільшити масштаб (Zoom in)Cmd/Ctrl + +
Зменшити масштаб (Zoom out)Cmd/Ctrl + –
Зафіксувати масштаб (Reset zoom)Cmd/Ctrl + 0
Застосувати масштаб 1:1 (Actual size)Cmd/Ctrl + 1
Застосувати масштаб 1:2 (Half size)Cmd/Ctrl + 2
Застосувати масштаб 1:3-9Cmd/Ctrl + цифра від 3х до 9

Таблиця шорткатів по роботі з кольорами в Figma:

ОпераціяГарячі клавіші (Mac/Win)
Відкрити палітру кольорів (Open color picker)Cmd/Ctrl + C
Використати палітру за останнім використанням (Use last used color)Shift + Cmd/Ctrl + C
Застосувати застарілий колір (Apply previous color)Shift + Cmd/Ctrl + K
Застосувати наступний колір (Apply next color)Shift + Cmd/Ctrl + J
Змінити колір наповнення на активному шарі (Change fill color on active layer)X
Інструмент “піпетка”I
Змінити колір обводки на активному шарі (Change stroke color on active layer)Shift + X
Змінити колір тексту на активному шарі (Change text color on active layer)Cmd/Ctrl + Shift + C
Змінити фоновий колір (Change background color)Cmd/Ctrl + B
Змінити колір вибраного тексту (Change selected text color)Cmd/Ctrl + Shift + K
Змінити колір вибраної форми (Change selected shape color)Cmd/Ctrl + Shift + C

Таблиця шорткатів по роботі з компонентами в Figma:

ОпераціяГарячі клавіші (Mac/Win)
Створити компонент (Create component)Cmd/Ctrl + Option/Alt + K
Вставити компонент (Paste component)Cmd/Ctrl + Option/Alt + V
Відкрити бібліотеку компонентів (Open component library)Cmd/Ctrl + Option/Alt + L
Видалити компонент (Delete component)Cmd/Ctrl + Option/Alt + Backspace/Delete
Застосувати компонент на вибраний об’єкт (Apply component to selection)Cmd/Ctrl + Option/Alt + A
Застосувати компонент на вибраний текст (Apply component to selected text)Cmd/Ctrl + Option/Alt + T
Застосувати останній використаний компонент (Apply last used component)Shift + Cmd/Ctrl + K
Застосувати наступний компонент (Apply next component)Shift + Cmd/Ctrl + J
Застосувати попередній компонент (Apply previous component)Shift + Cmd/Ctrl + H
Вийти з режиму редагування компонента (Exit component edit mode)Esc
Відкрити вибраний компонент для редагування (Edit selected component)Cmd/Ctrl + Option/Alt + E
Оновити всі екземпляри компонента (Update all instances of component)Cmd/Ctrl + Alt + U
Оновити вибраний компонент (Update selected component)Cmd/Ctrl + Alt + R
Знайти використання компонента (Find component usage)Shift + Cmd/Ctrl + F
Перейти до наступного екземпляра компонента (Go to next instance of component)Cmd/Ctrl + Alt + N
Перейти до попереднього екземпляра компонента (Go to previous instance of component)Cmd/Ctrl + Alt + P
Заблокувати/Розблокувати компонент (Lock/Unlock component)Cmd/Ctrl + Alt + Shift + L
Перемістити компонент в інший фрейм (Move component to another frame)Cmd/Ctrl + Alt + M

Таблиця гарячих клавіш по роботі з розташуванням об’єктів в Figma:

ОпераціяГарячі клавіші (Mac/Win)
Вирівняти за вертикаллю (Align vertical)Cmd/Ctrl + Shift + V
Вирівняти за горизонталлю (Align horizontal)Cmd/Ctrl + Shift + H
Вирівняти по центру (Align center)Cmd/Ctrl + Shift + E
Вирівняти по середині (Align middle)Cmd/Ctrl + Shift + M
Вирівняти за лівим краєм (Align left)Cmd/Ctrl + Shift + L
Вирівняти за правим краєм (Align right)Cmd/Ctrl + Shift + R
Вирівняти по верхньому краю (Align top)Cmd/Ctrl + Shift + T
Вирівняти по нижньому краю (Align bottom)Cmd/Ctrl + Shift + B
Розподілити за вертикаллю (Distribute vertical)Cmd/Ctrl + Shift + D
Розподілити за горизонталлю (Distribute horizontal)Cmd/Ctrl + Shift + G
Розподілити за розміром (Distribute size)Cmd/Ctrl + Shift + P
Змінити порядок слоїв на передній план (Bring forward)Cmd/Ctrl + Shift + ]
Змінити порядок слоїв на задній план (Send backward)Cmd/Ctrl + Shift + [
Змінити порядок слоїв на один рівень вгору (Bring to front)Cmd/Ctrl + Alt + Shift + ]
Змінити порядок слоїв на один рівень вниз (Send to back)Cmd/Ctrl + Alt + Shift + [
Змінити розмір об’єкта (Resize object)Cmd/Ctrl + Shift + R
Повернути об’єкт на 45 градусів проти часової стрілки (Rotate object counterclockwise by 45 degrees)Cmd/Ctrl + Alt + [
Повернути об’єкт на 45 градусів за часовою стрілкою (Rotate object clockwise by 45 degrees)Cmd/Ctrl + Alt + ]
Встановити розмір об’єкта відповідно до складу (Fit object to constraints)Cmd/Ctrl + Shift + X
Вирівняти об’єкт на основі складу (Align object based on constraints)Cmd/Ctrl + Shift + C

Гарячі клавіші для роботи зі шрифтами в Figma:

ОпераціяГарячі клавіші (Mac/Win)
Встановити стиль шрифту (Set font style)Cmd/Ctrl + Shift + T
Збільшити розмір шрифту (Increase font size)Cmd/Ctrl + Shift + >
Зменшити розмір шрифту (Decrease font size)Cmd/Ctrl + Shift + <
Перейти до наступного розміру шрифту (Next font size)Cmd/Ctrl + ]
Перейти до попереднього розміру шрифту (Previous font size)Cmd/Ctrl + [
Змінити стиль шрифту на курсивний (Toggle italic font style)Cmd/Ctrl + I
Змінити стиль шрифту на жирний (Toggle bold font style)Cmd/Ctrl + B
Змінити стиль шрифту на підкреслений (Toggle underline font style)Cmd/Ctrl + U
Змінити стиль шрифту на зачеркнений (Toggle strikethrough font style)Cmd/Ctrl + Shift + X
Вирівняти текст по лівому краю (Align text left)Cmd/Ctrl + Shift + L
Вирівняти текст по центру (Align text center)Cmd/Ctrl + Shift + E
Вирівняти текст по правому краю (Align text right)Cmd/Ctrl + Shift + R
Вирівняти текст по ширині (Align text width)Cmd/Ctrl + Shift + W
Збільшити міжрядковий інтервал (Increase line height)Cmd/Ctrl + Alt + ↑
Зменшити міжрядковий інтервал (Decrease line height)Cmd/Ctrl + Alt + ↓
Збільшити відступ між літерами (Increase letter spacing)Option/Alt + →
Зменшити відступ між літерами (Decrease letter spacing)Option/Alt + ←
Збільшити відступ слів (Increase word spacing)Option/Alt + Shift + →
Зменшити відступ слів (Decrease word spacing)Option/Alt + Shift + ←
Змінити роздільність шрифту (Change font weight)Cmd/Ctrl + Shift + B
Змінити роздільність шрифту на наступну (Increase font weight)Cmd/Ctrl + }
Змінити роздільність шрифту на попередню (Decrease font weight)Cmd/Ctrl + {
Змінити капитель тексту на великі (Change text case to uppercase)Cmd/Ctrl + Shift + K
Змінити капитель тексту на малі (Change text case to lowercase)Cmd/Ctrl + Shift + L
Змінити капитель тексту на великі літери (Change text case to title case)Cmd/Ctrl + Shift + M
Змінити капитель тексту на зворотній (Invert text case)Cmd/Ctrl + Shift + F
Змінити шрифт на наступний у списку (Next font in list)Cmd/Ctrl + .
Змінити шрифт на попередній у списку (Previous font in list)Cmd/Ctrl + ,
Відкрити вікно налаштувань шрифту (Open font settings)Cmd/Ctrl + Shift + /

Це більшість основних шорткатів, які можна використовувати при роботі в Figma. Вони стануть в пригоді як новачкам, так і професійним дизайнерам. Зверніть увагу, що шорткати можуть відрізнятися в залежності від операційної системи (Mac або Windows) та версії Figma. Рекомендується перевіряти офіційну документацію Figma для отримання повного списку шорткатів та їх оновлення.

Site Footer