Асинхронне програмування на JavaScript: використання Promises, async/await та обробка помилок

Асинхронне програмування є ключовим аспектом в сучасному JavaScript, яке дозволяє писати ефективний, неблокуючий код для роботи з асинхронними операціями, такими як HTTP-запити, взаємодія з базами даних чи файловими системами. У цій статті ми розглянемо основні поняття асинхронного програмування на JavaScript, зокрема Promises, async/await та обробку помилок.

Асинхронне програмування і Promises

Що таке Promises?

Promises є однією з основних конструкцій асинхронного програмування в JavaScript. Вони дозволяють представляти результат асинхронної операції як об’єкт, який можна обробити в майбутньому.


const promise = new Promise((resolve, reject) => {
 // асинхронна операція
});

Обробка результату

Для обробки результату Promise використовуються методи .then() та .catch().


promise
 .then((result) => {
  console.log('Успішно:', result);
 })
 .catch((error) => {
  console.error('Помилка:', error);
 });

Використання async/await

Async/await – це синтаксичний цукор, що спрощує роботу з Promises. Щоб використати async/await, потрібно оголосити функцію з ключовим словом async та використати await перед Promise.


async function fetchData() {
 try {
  const response = await fetch('https://api.example.com/data');
  const data = await response.json();
  console.log('Data:', data);
 } catch (error) {
  console.error('Error:', error);
 }
}

fetchData();

Обробка помилок

Обробка помилок з Promises

Для обробки помилок в Promises використовується метод .catch().


promise
 .then((result) => {
  console.log('Успішно:', result);
 })
 .catch((error) => {
  console.error('Помилка:', error);
 });

Обробка помилок з async/await

Для обробки помилок з async/await використовується блок try-catch.


async function fetchData() {
 try {
  const response = await fetch('https://api.example.com/data');
const data = await response.json();
console.log('Data:', data);
} catch (error) {
console.error('Error:', error);
}
}

fetchData();

Ланцюжки Promises

Послідовна обробка

Promises дозволяють створювати послідовні ланцюжки, використовуючи метод .then().


fetchData()
 .then((data) => processData(data))
 .then((result) => displayResult(result))
 .catch((error) => console.error('Error:', error));

Паралельна обробка

Для паралельної обробки Promises можна використати метод Promise.all().


Promise.all([fetchData1(), fetchData2()])
 .then(([result1, result2]) => console.log('Results:', result1, result2))
 .catch((error) => console.error('Error:', error));

Як працює async/await з циклами

Послідовне виконання

Для послідовного виконання async/await з циклами можна використати for або for...of.


async function fetchAllData(urls) {
 const results = [];
 for (const url of urls) {
  const data = await fetchData(url);
  results.push(data);
 }
 return results;
}

Паралельне виконання

Для паралельного виконання async/await з циклами можна використати Promise.all().


async function fetchAllData(urls) {
 const promises = urls.map((url) => fetchData(url));
 const results = await Promise.all(promises);
 return results;
}

Додаткові приклади використання Promises та async/await

Завантаження даних з API

Приклад використання Promises для завантаження даних з API


function fetchData(url) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  fetch(url)
   .then((response) => {
    if (response.ok) {
     return response.json();
    } else {
     throw new Error(`Error: ${response.status}`);
    }
   })
   .then((data) => resolve(data))
   .catch((error) => reject(error));
 });
}

const apiUrl = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1';

fetchData(apiUrl)
 .then((data) => console.log('Data:', data))
 .catch((error) => console.error('Error:', error));

Приклад використання async/await для завантаження даних з API:


async function fetchData(url) {
 try {
  const response = await fetch(url);

  if (!response.ok) {
   throw new Error(`Error: ${response.status}`);
  }

  const data = await response.json();
  return data;
 } catch (error) {
  throw error;
 }
}

const apiUrl = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1';

fetchData(apiUrl)
 .then((data) => console.log('Data:', data))
 .catch((error) => console.error('Error:', error));

Як зробити послідовний запит за допомогою Promises та async/await

Приклад послідовного виконання запитів до API за допомогою Promises.


const apiUrl1 = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1';
const apiUrl2 = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/2';

fetchData(apiUrl1)
 .then((data1) => {
  console.log('Data1:', data1);
  return fetchData(apiUrl2);
 })
 .then((data2) => console.log('Data2:', data2))
 .catch((error) => console.error('Error:', error));

Приклад послідовного виконання запитів до API за допомогою async/await.


async function fetchAllData() {
 try {
  const data1 = await fetchData(apiUrl1);
  console.log('Data1:', data1);

  const data2 = await fetchData(apiUrl2);
  console.log('Data2:', data2);
 } catch (error) {
  console.error('Error:', error);
 }
}

fetchAllData();

Як зробити паралельні запити до API за допомогою Promises та async/await

Приклад паралельного виконання запитів до API за допомогою Promises.


Promise.all([fetchData(apiUrl1), fetchData(apiUrl2)])
 .then(([data1, data2]) => {
  console.log('Data1:', data1);
  console.log('Data2:', data2);
 })
 .catch((error) => console.error('Error:', error));

Приклад паралельного виконання запитів до API за допомогою async/await та Promise.all.


async function fetchAllDataParallel() {
 try {
  const [data1, data2] = await Promise.all([
   fetchData(apiUrl1),
   fetchData(apiUrl2),
  ]);

  console.log('Data1:', data1);
  console.log('Data2:', data2);
 } catch (error) {
  console.error('Error:', error);
 }
}

fetchAllDataParallel();

Висновок

Асинхронне програмування на JavaScript з Promises, async/await та обробкою помилок дозволяє писати чистий, ефективний код для роботи з асинхронними операціями. Знання цих концепцій є важливим для успішної роботи з сучасними JavaScript-проектами.

Site Footer