Що має знати Junior Front End розробник у 2023 році

Front End розробники, які працюють над візуальною частиною веб-сторінок і додатків, постійно знаходяться в осередку інновацій. Оскільки технології постійно змінюються, вимоги до Junior Front End розробників також відтворюють цю динаміку. Перед тим, як глибше зануритися у вимоги та навички, які очікується від Junior Front End розробників у 2023 році, згадаймо, що в основі цього все ще залишається страсть до веб-технологій і постійне самовдосконалення.

Розуміння HTML синтаксису, тегів, атрибутів

HTML (HyperText Markup Language) – це основний інструмент для створення веб-сторінок. Він використовує теги для створення елементів на веб-сторінці, таких як абзаци, заголовки, списки, посилання, зображення, форми тощо.

Синтаксис HTML базується на використанні тегів, які обмежують контент і вказують браузеру, як інтерпретувати цей контент. Ось приклад синтаксису HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Моя перша веб-сторінка</title>
</head>
<body>
 <h1>Вітаємо на моїй веб-сторінці</h1>
 <p>Це абзац.</p>
</body>
</html>

У цьому прикладі <html>, <head>, <title>, <body>, <h1> та <p> – це HTML-теги.

Теги HTML вказують браузеру, як форматувати та відображати контент. Наприклад, тег <h1> використовується для найбільшого заголовка, а тег <p> – для абзаців тексту.

Атрибути HTML використовуються для надання додаткової інформації про HTML-елементи. Вони завжди вказуються в початковому тезі. Наприклад:

<a href="https://www.example.com">Посилання на Example.com</a>
<img src="image.jpg" alt="Моє зображення">

У цьому прикладі href є атрибутом тега <a>, а src і alt є атрибутами тега <img>.

Розуміння синтаксису, тегів і атрибутів HTML – це фундаментальний навик для кожного front-end розробника.

Вміння створювати структуровані та семантично коректні веб-сторінки

Створення структурованих та семантично коректних веб-сторінок — це ключовий аспект розробки на front-end.

Структурованість веб-сторінки відноситься до її логічної організації і чіткого розподілу контенту за допомогою HTML-тегів. Наприклад, заголовки різних рівнів (h1, h2, h3, і так далі) використовуються для структурування контенту за рівнями важливості, теги p використовуються для абзаців, а теги ul або ol — для списків.

Семантика в HTML відноситься до використання спеціальних тегів, які описують їх зміст не лише людям, але і браузерам та пошуковим роботам. Семантичні теги, такі як <header>, <footer>, <section>, <article> і <nav>, вказують на різні частини веб-сторінки і допомагають створити більш зрозумілу та доступну структуру.

Семантично коректна веб-сторінка дозволяє пошуковим роботам краще індексувати вашу сторінку, що покращує SEO. Крім того, семантичний HTML поліпшує доступність вашого веб-сайту для людей з особливими потребами, оскільки технології допомоги, такі як читачі екрану, здатні ліпше розуміти структуру веб-сторінки.

Отже, Junior Front End розробник повинен мати добре розуміння як створювати структуровані та семантично коректні веб-сторінки, оскільки це ключ до створення доступних, зрозумілих та SEO-оптимізованих веб-сайтів.

Знання CSS, включаючи Flexbox, Grid, CSS анімації

Cascading Style Sheets (CSS) — це мова стилів, що використовується для опису вигляду документа, написаного на мові розмітки. Для Front End розробника важливо не просто знати синтаксис CSS, а й розуміти, як створювати чистий, ефективний та адаптивний CSS.

Flexbox та Grid — це дві потужні системи CSS, які полегшують розробку адаптивних макетів. Flexbox дозволяє створювати гнучкі макети в одному напрямку, в той час як Grid є більш комплексним інструментом для створення двовимірних макетів. Вміння використовувати Flexbox та Grid дозволяє розробникам легко створювати різні макети веб-сторінок, не витрачаючи час на боротьбу з CSS.

CSS анімації — це ще одна важлива властивість CSS, яку повинен знати Junior Front End розробник. CSS анімації дозволяють створювати динамічний контент, що може залучити увагу користувача, а також поліпшити загальний досвід користувача на веб-сайті. З допомогою CSS анімацій можна анімувати переходи, зміни кольору, трансформації, відображення елементів та багато іншого.

Використання CSS — це невід’ємна частина розробки Front End. Знання основ CSS, а також розуміння більш продвинутих тем, таких як Flexbox, Grid та CSS анімації, є ключовим для будь-якого Junior Front End розробника.

Використання препроцесорів, таких як Sass чи Less

CSS-препроцесори є потужними інструментами, які допомагають полегшити та поліпшити процес розробки CSS. Вони вводять ряд можливостей, які не існують в стандартному CSS, такі як змінні, змішування, вкладення і багато іншого.

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) і Less (Leaner Style Sheets) — це два найпопулярніших CSS-препроцесора. Обидва пропонують подібні можливості, але вони мають деякі відмінності в синтаксисі та функціональності.

Sass включає два синтаксиси: вихідний синтаксис (іноді називається “великий Sass”) і SCSS. SCSS синтаксис більш схожий на стандартний CSS, що робить його дуже простим для вивчення тим, хто вже знайомий з CSS. Sass може бути розширений за допомогою функцій, міксінів, змінних та іншого.

Less, схожий на Sass, також вносить додаткові можливості в CSS, такі як змінні, міксіни та вкладення. Однак, Less не підтримує використання циклів або умовних операторів, що є однією з ключових відмінностей між ним і Sass.

Вміння використовувати CSS-препроцесори, такі як Sass або Less, може значно підвищити продуктивність розробника та якість кінцевого CSS коду.

Поняття змінних, функцій, об’єктів, масивів та області видимості в JavaScript

Знання JavaScript є невід’ємною частиною навичок будь-якого front-end розробника. Давайте детальніше розглянемо некоторі основні поняття мови програмування JavaScript.

Змінні: Це найпростіший спосіб зберігання даних. Ви можете створити змінну за допомогою ключових слів var, let або const. Наприклад:

let name = 'John';
const age = 25;

Функції: Функції – це блоки коду, які виконують конкретне завдання. Вони важливі для організації коду і збільшення його повторної використовуваності. Наприклад:

function greet(name) {
  return 'Hello, ' + name;
}

Об’єкти: JavaScript є об’єктно-орієнтованою мовою, і об’єкти грають важливу роль. Об’єкт складається з властивостей, кожна з яких є парою ключ-значення.

let person = {
  name: 'John',
  age: 25,
  greet: function() {
    return 'Hello, ' + this.name;
  }
};

Масиви: Масиви є спеціальним типом об’єктів, які використовуються для зберігання впорядкованих колекцій значень.

let fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];

Область видимості: Область видимості визначає доступність змінних, об’єктів та функцій в певних частинах коду під час виконання. В JavaScript є два типи області видимості: глобальна область видимості і локальна область видимості. Локальна область видимості використовується всередині функцій, в той час як глобальні змінні доступні у всьому коді.

Розуміння цих понять в JavaScript допоможе junior front-end розробникам більш ефективно створювати і налагоджувати веб-додатки.

Розуміння прототипного наслідування і ES6 класів

JavaScript є об’єктно-орієнтованою мовою, але вона використовує прототипне наслідування, яке відрізняється від класичного наслідування, що використовується в більшості інших мов програмування. Зрозуміти, як працює прототипне наслідування, є важливим для ефективного використання JavaScript.

Кожний об’єкт в JavaScript має внутрішній вказівник на інший об’єкт, відомий як його “прототип”. Коли ви намагаєтеся отримати доступ до властивості, якої не існує в даному об’єкті, JavaScript автоматично шукає цю властивість в прототипі. Цей процес продовжується, поки не буде знайдено властивість або не буде досягнуто кінця ланцюга прототипів.

Ось простий приклад прототипного наслідування:

let animal = {
  eats: true
};

let rabbit = Object.create(animal);
rabbit.jumps = true;

console.log(rabbit.eats); // true
console.log(rabbit.jumps); // true

Починаючи з ES6, в JavaScript було введено класи, що надають більш традиційний і зрозумілий синтаксис для створення об’єктів і здійснення наслідування. Варто відзначити, що класи в JavaScript – це синтаксичний цукор над прототипним наслідуванням і не вводять нову модель об’єктно-орієнтованого програмування.

Ось як ви можете використати класи для створення об’єктів та наслідування в JavaScript:

class Animal {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }
  
  speak() {
    console.log(this.name + ' makes a noise.');
  }
}

class Dog extends Animal {
  speak() {
    console.log(this.name + ' barks.');
  }
}

let dog = new Dog('Rover');
dog.speak(); // Rover barks.

Ці дві концепції є важливою складовою розуміння JavaScript для junior front-end розробників.

Знання асинхронного програмування: callbacks, promises, async/await

Асинхронне програмування є важливою частиною JavaScript, особливо коли мова йде про роботу з веб-браузерами або будь-якими операціями, що можуть займати певний час, наприклад, завантаження даних з сервера.

Callbacks

Це один з основних методів роботи з асинхронністю. Callback — це функція, яку ми передаємо як аргумент іншій функції, і ця функція буде викликатися після завершення певної асинхронної операції.

function loadAsset(url, callback) {
  let xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open('GET', url);
  xhr.onload = function() {
    callback(xhr.responseText);
  };
  xhr.send();
}

loadAsset('https://api.example.com/data', function(data) {
  console.log(data);
});

Promises

Promise – це об’єкт, що представляє результат асинхронної операції. Він може бути в одному з трьох станів: невизначений, виконаний або відхилений.

Проміси були введені в JavaScript для більш елегантного розв’язання проблеми “callback hell”, коли у вас є вкладені виклики зворотних викликів, що робить код важким для розуміння і підтримки.

let promise = new Promise(function(resolve, reject) {
  // Async operation here
  if (/* success */) {
    resolve(value);
  } else {
    reject(error);
  }
});

promise.then(
  function(result) { /* handle a successful result */ },
  function(error) { /* handle an error */ }
);

Async/await

Async/await – це синтаксис, який дозволяє вам працювати з Promises в більш синхронному стилі, без потреби в ланцюжках then().

async function loadData() {
  try {
    let response = await fetch('https://api.example.com/data');
    let data = await response.json();
    console.log(data);
  } catch (error) {
    console.error('Error:', error);
  }
}

loadData();

Async/await допомагає зробити код більш чистим і зрозумілим, особливо при роботі з багатьма асинхронними операціями.

Застосування DOM маніпуляцій та обробки подій

Document Object Model (DOM) є важливою частиною розробки на JavaScript, особливо коли мова йде про Front End розробку. DOM представляє структуру веб-сторінки та дозволяє маніпулювати елементами і їх вмістом.

Маніпуляції з DOM

Базові маніпуляції з DOM включають в себе роботу з елементами сторінки: пошук, створення, зміну, видалення. Ось декілька прикладів:

// Знайти елемент за ідентифікатором
let element = document.getElementById('myElement');

// Змінити вміст елемента
element.textContent = 'New content';

// Створити новий елемент
let newElement = document.createElement('div');
newElement.textContent = 'Hello, world!';
document.body.appendChild(newElement);

// Видалити елемент
element.parentNode.removeChild(element);

Обробка подій

JavaScript також дозволяє реагувати на різні події, які відбуваються на веб-сторінці, такі як кліки миші, натискання клавіш, зміни форм та інше.

// Обробка подій кліку на кнопці
let button = document.getElementById('myButton');
button.addEventListener('click', function(event) {
  console.log('Button was clicked!');
});

// Обробка подій введення в текстовому полі
let input = document.getElementById('myInput');
input.addEventListener('input', function(event) {
  console.log('You typed: ' + event.target.value);
});

Знання того, як працювати з DOM та обробляти події, є важливими навичками для будь-якого Front End розробника.

Розуміння роботи та використання React.js, Vue.js або Angular

Основою сучасної front-end розробки є фреймворки та бібліотеки, що допомагають створювати інтерактивні, швидкі та надійні веб-застосунки. Три з них, React.js, Vue.js та Angular, є найбільш популярними на ринку, і мають свої відмінності.

React.js

React.js – це відкритий JavaScript бібліотека, розроблена Facebook, яка використовується для створення користувацьких інтерфейсів. React дозволяє розробникам створювати великі веб-застосунки, які можуть змінювати дані без перезавантаження сторінки. Основною особливістю є те, що React оперує виртуальним DOM, що дозволяє максимально ефективно оновлювати та рендерити компоненти.

Vue.js

Vue.js є прогресивним JavaScript фреймворком, який також використовується для створення користувацьких інтерфейсів. Vue.js покликаний інтегруватися в проекти, які використовують інші JavaScript бібліотеки, і здатний функціонувати як веб-застосунок зі своїм фреймворком. Vue.js легко вивчати та працює ефективно з веб-стандартами, що використовують шаблони HTML.

Angular

Angular – це повноцінний JavaScript фреймворк, розроблений командою Google. Angular надає глибоку інтеграцію з TypeScript, що допомагає розробникам писати більш чистий, безпечний код. Angular включає в себе ряд можливостей “з коробки”, включаючи вбудований HTTP-клієнт, роутинг, форми та інше.

Як React, Vue, так і Angular мають свої плюси та мінуси, і вибір між ними в більшій мірі залежить від конкретного проекту та вимог до нього. Важливо розуміти основні принципи роботи цих фреймворків і бібліотеки, а також вміти працювати з хоча б одним з них.

Основи Redux, Vuex або NgRx

У масштабних веб-додатках, особливо тих, що базуються на односторінкових додатках (SPA), виникає потреба в ефективному управлінні станом. Redux, Vuex та NgRx – це три популярні бібліотеки для управління станом, кожна з яких інтегрується з відповідним JavaScript фреймворком: Redux з React, Vuex з Vue і NgRx з Angular.

Redux

Redux – це прогнозована бібліотека управління станом для JavaScript додатків, що часто використовується з React, але може використовуватись і з іншими фреймворками. Основний принцип роботи Redux – це відділення даних та інтерфейсу. Вся зміна стану відбувається в централізованому магазині, що робить стан додатка прогнозованим і прозорим.

Vuex

Vuex – це бібліотека управління станом, створена спеціально для Vue.js. Вона використовує централізований магазин для всіх компонентів в додатку, з правилом, що стан може змінюватись лише за допомогою чітко визначених мутацій. Vuex дозволяє нам розділити стан, дії, мутації та гетери по окремих модулях, що робить код більш читабельним та підтримуваним.

NgRx

NgRx – це бібліотека управління станом, яка використовує принципи Redux з реактивними розширеннями, які додаються за допомогою бібліотеки RxJS, і вона працює ідеально з Angular. NgRx забезпечує механізми для зберігання, зміни та відстеження стану додатка в Angular.

Вміння працювати з однією з цих бібліотек важливе для Junior Front End розробника, оскільки воно дає змогу краще розуміти, як структуровані додатки, що працюють на цих фреймворках, а також забезпечує необхідні навички для виконання робіт, пов’язаних із станом додатка.

Використання бібліотеки jQuery

jQuery — це швидка, невелика і багатофункціональна JavaScript бібліотека. Вона спрощує обробку подій, анімацію, і AJAX інтерактивність для швидкої веб розробки.

Метою jQuery є “написання меншого коду для роботи більше”. Для веб-розробників, особливо для початківців, вона може бути корисною для швидкого досягнення результатів без глибокого розуміння JavaScript.

Хоча зараз модерні фреймворки, такі як React, Vue та Angular, відіграють головну роль у сучасній веб-розробці, вміння працювати з jQuery все ще є цінним, оскільки багато існуючих проектів все ще використовують її.

Селектори

Однією з основних переваг jQuery є її могутність в області вибору елементів на сторінці. Ви можете вибрати елементи за ім’ям тега, класом, ідентифікатором, атрибутом, групою атрибутів або ієрархією. Наприклад:

$('div') // Вибирає всі divs
$('.my-class') // Вибирає всі елементи з класом 'my-class'
$('#my-id') // Вибирає елемент з ID 'my-id'

Обробка подій

jQuery дозволяє легко прив’язувати події до елементів. Наприклад, якщо ви хочете, щоб щось сталося, коли користувач натискає на кнопку:

$('#my-button').click(function() {
 alert('Кнопка натиснута!');
});

Анімація

jQuery надає ряд простих методів для анімації елементів на сторінці. Ось приклад, що показує, як елемент може бути плавно схований:

$('#my-element').fadeOut('slow');

AJAX

jQuery надає вбудовані засоби для виконання AJAX-запитів, які дозволяють вам виконувати асинхронні HTTP-запити до сервера без перезавантаження сторінки.

$.ajax({
 url: "/my-api-endpoint",
 type: "GET",
 success: function(response) {
  console.log(response);
 }
});

Робота з jQuery може бути корисною для розробників, які хочуть швидко досягнути результатів, а також для тих, хто працює над проектами, що вже використовують цю бібліотеку.

Знання Bootstrap або іншого UI фреймворку

UI (User Interface) фреймворки, такі як Bootstrap, є дуже важливими інструментами для Front End розробників. Вони надають готові до використання компоненти, які можна легко використовувати для створення красивих і функціональних веб-інтерфейсів.

Bootstrap

Bootstrap – це один з найбільш популярних фреймворків розробки фронтенду, створений командою у Twitter. Він дозволяє швидко розробляти адаптивні веб-сторінки з використанням готових до використання компонентів, таких як навігаційні бари, модальні вікна, вкладки, каруселі, форми і багато іншого.

<!-- Використання готового компоненту Bootstrap - навігаційної панелі -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
 <a class="navbar-brand" href="#">Мій сайт</a>
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
  <ul class="navbar-nav">
   <li class="nav-item active">
    <a class="nav-link" href="#">Головна <span class="sr-only">(поточна)</span></a>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Про нас</a>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Контакти</a>
   </li>
  </ul>
 </div>
</nav>

Інші UI фреймворки

Існують інші UI фреймворки, такі як Foundation, Bulma, Semantic UI, Tailwind CSS, які також широко використовуються. Вибір фреймворка залежить від вимог проекту, переваг розробника і специфіки використовуваного стеку технологій.

Розуміння того, як працювати з цими фреймворками, може значно підвищити продуктивність розробника, оскільки вони дозволяють швидко створювати гарний і професійно виглядаючий веб-дизайн.

Використання Git і GitHub

Git є відкритою системою керування версіями, яка дозволяє розробникам ефективно вести роботу над проектами. Ця система дає можливість створювати різні версії коду, слідкувати за змінами, вносити зміни в різні гілки та об’єднувати ці зміни, коли вони готові.

Основні команди Git

 1. git init – ініціалізує новий Git репозиторій.
 2. git add – додає файли в індекс для подальшого комміту.
 3. git commit – створює новий комміт із змінами, які були додані в індекс.
 4. git push – надсилає зміни до віддаленого репозиторію.
 5. git pull – отримує останні зміни з віддаленого репозиторію.
 6. git branch – управляє гілками в репозиторії.
 7. git checkout – переходить між гілками в репозиторії.
 8. git merge – об’єднує зміни з однієї гілки в іншу.

GitHub

GitHub – це веб-сервіс для розміщення репозиторіїв Git. Він дозволяє розробникам зберігати код, слідкувати за змінами, співпрацювати з іншими розробниками, рев’ювати код та вести роботу над проектами в команді.

GitHub надає інтерфейс для взаємодії з Git репозиторіями, а також додаткові інструменти, такі як система управління завданнями, інструменти для код-рев’ю, система CI/CD, інтеграція з іншими сервісами та багато іншого.

Розуміння того, як працювати з Git і GitHub, є важливим елементом роботи Front End розробника. Будь-яка команда, незалежно від її розміру, використовує системи керування версіями для співпраці та координації роботи над кодом. Отже, Junior Front End розробники мають знати основні команди Git, розуміти, як вони працюють, і вміти використовувати GitHub для співпраці з командою, відстеження змін та управління своїми проектами.

Крім того, розробники мають знати, як створювати власні гілки для нових функцій, робити комміти з чіткими повідомленнями, виправляти конфлікти при злитті, та використовувати віддалені репозиторії для збереження та обміну кодом. Розуміння цих основних принципів сприяє ефективному співпраці в команді і є важливим кроком на шляху до становлення професійного Front End розробника.

Розуміння терміналу (командного рядка)

Для сучасного Front End розробника обов’язково вміти працювати з терміналом або командним рядком. Термінал є універсальним інструментом, який дозволяє виконувати різні задачі швидко та ефективно.

Ось декілька ключових областей, які потрібно розуміти Junior Front End розробникам:

 1. Основи командного рядка: Розробники мають впевнено користуватися командами, такими як cd (зміна каталогу), ls (перегляд вмісту каталогу), touch (створення нового файлу), mkdir (створення нового каталогу), і rm (видалення файлів або каталогів). Вони повинні також розуміти абсолютні та відносні шляхи.
 2. Робота з Git через термінал: Більшість Git-операцій виконуються через командний рядок, включаючи клонування репозиторіїв, створення гілок, роботу з коммітами, виправлення конфліктів злиття і багато іншого.
 3. Використання NPM або Yarn: Ці менеджери пакетів JavaScript часто використовуються через командний рядок для встановлення, оновлення та управління залежностями проекту. Розробники повинні знати, як встановити пакети, оновити їх, видалити, а також розуміти файл package.json.
 4. Використання CLI (Command Line Interface) інструментів: Деякі інструменти, такі як Angular CLI, Create-React-App, Vue CLI, використовують командний рядок для створення нових проектів, додавання компонентів, запуску серверів розробки і білдів.
 5. Скрипти і автоматизація: Розробники можуть використовувати термінал для написання та виконання скриптів, які автоматизують повторювані завдання, такі як збірка коду, розгортання проектів, тестування і так далі.

Розуміння та впевнене використання терміналу допоможе Front-End розробникам стати ефективнішими та продуктивнішими.

Використання Webpack, Babel, ESLint

Сучасні фронтенд-розробники повинні володіти розумінням та вмінням роботи з інструментами, що допомагають в структуруванні, транспіляції та організації коду. Три основні інструменти, які використовуються в цьому контексті, це Webpack, Babel і ESLint.

Webpack – це модульний пакувальник JavaScript, який дозволяє об’єднати всі ваші ресурси (JavaScript, CSS, зображення, шрифти тощо) в один чи декілька пакетів (бандлів). Це дуже корисно для оптимізації часу завантаження веб-сайтів та додатків.

Webpack також має розширений систему плагінів та завантажувачів, які дозволяють кастомізувати процес збирання під конкретні вимоги проекту. Наприклад, ви можете використовувати Babel як завантажувач у Webpack для транспіляції вашого коду ES6+ до ES5.

Babel – це транспілятор JavaScript, який перетворює код ES6+ в зворотньо сумісний варіант ES5, який може виконуватися в старих версіях браузера. Без Babel ви не зможете використовувати багато сучасних особливостей JavaScript у ваших проектах, якщо ви хочете підтримувати старіші браузери.

ESLint – це інструмент статичного аналізу коду JavaScript. Він допомагає виявляти проблеми у вашому коді без виконання будь-якого коду. Ви можете використовувати ESLint для перевірки стилю вашого коду (з допомогою правил, що ви встановлюєте), а також для виявлення можливих помилок кодування та проблем з проектуванням.

Інтеграція цих інструментів у ваш процес розробки може значно підвищити ефективність та якість вашого коду. Вони забезпечують гнучкість, модульність і розширюваність, які важливі для сучасних веб-проектів.

Розуміння концепцій UX/UI дизайну для front-end розробника

Інтерфейс користувача (UI) і досвід користувача (UX) – це два важливі елементи, що визначають, як користувач взаємодіє з веб-сторінкою або додатком. Хоча це прямо не стосується кодування, базове розуміння цих концепцій дуже важливе для фронтенд-розробників.

Інтерфейс користувача (UI) – це те, як веб-сторінка або додаток виглядає і відчувається. UI включає дизайн елементів інтерфейсу, таких як кнопки, меню, форми тощо. Базове розуміння дизайну UI означає, що ви знаєте, як створювати інтерфейси, які є привабливими, послідовними та легкими для використання. Розуміння того, як розташовувати елементи на сторінці, щоб забезпечити зручність користувача, є важливою частиною цього процесу.

Досвід користувача (UX) – це те, як користувач відчуває взаємодію з вашим веб-сайтом або додатком. UX бере до уваги такі речі, як простота навігації, як легко зрозуміти, як використовувати ваш веб-сайт або додаток, і які враження у користувача від взаємодії з вашим продуктом. Фронтенд-розробники повинні розуміти, як їхні рішення впливають на UX, і старатися мінімізувати будь-які перешкоди, які можуть заважати користувачам досягти своїх цілей.

Для прикладу, при створенні форми для веб-сайту ви маєте взяти до уваги дизайн UI (як форма виглядає і де вона розташована на сторінці), а також UX (як легко заповнити форму, чи всі поля є зрозумілими, чи легко знайти і відправити форму тощо).

Для Junior Front End розробника важливо мати загальне розуміння цих концепцій і того, як вони впливають на розробку веб-сайтів та додатків. Він повинен вміти співпрацювати з дизайнерами UI/UX, а також вміти самостійно оцінювати та покращувати UX своїх проектів.

Вміння працювати з API для front-end розробника

API (Application Programming Interface) – це набір визначень та протоколів, які дозволяють різним програмним системам спілкуватися одна з одною. Для фронтенд-розробників знання та робота з API – це важлива частина їхньої роботи, оскільки багато функцій веб-сторінок або додатків потребують взаємодії з зовнішніми сервісами або ресурсами.

Тут є кілька ключових аспектів, які Junior Front End розробник повинен розуміти:

 1. RESTful API: Це один з найпопулярніших стандартів для проектування API. Розробники повинні розуміти, як використовувати HTTP методи (GET, POST, PUT, DELETE і т.д.) для взаємодії з API.
 2. JSON: Більшість сучасних API використовують формат JSON (JavaScript Object Notation) для обміну даними. Розробник повинен розуміти, як читати та писати дані у форматі JSON.
 3. Автентифікація та авторизація: Багато API вимагають від користувачів автентифікації або авторизації для доступу до даних або функцій. Можливі методи включають використання API ключів, токенів OAuth або JSON Web Tokens (JWT).
 4. Обробка помилок: API можуть повертати різні статуси відповідей і помилок. Розробник повинен розуміти, як обробляти ці відповіді та помилки належним чином в своєму коді.
 5. Асинхронні запити: Використання API часто вимагає виконання асинхронних запитів, тому розробники повинні бути знайомі з концепціями асинхронного програмування, такими як проміси та async/await в JavaScript.

На приклад, якщо ви розробляєте веб-додаток, який використовує API для отримання прогнозу погоди, ви можете використовувати HTTP GET запит до API, використовуючи URL, надану провайдером API. Потім ви отримаєте відповідь у форматі JSON, яку ви зможете використовувати в своєму додатку.

Навички тестування для Junior Front-End розробника: юніт-тестування, інтеграційне тестування, E2E тестування

Тестування є невід’ємною частиною будь-якого процесу розробки. Це не тільки допомагає виявляти та виправляти помилки, але також сприяє створенню більш надійного та стабільного програмного забезпечення. Junior Front-End розробникам важливо розуміти та вміти застосовувати наступні види тестування:

 1. Юніт-тестування: Це процес перевірки окремих частин (або “юнітів”) вашого коду. Юніт може бути функцією, компонентом, модулем або будь-якою іншою незалежною частиною програми. Головна мета юніт-тестування – переконатися, що кожна окрема частина вашого коду працює відповідно до очікувань. Бібліотеки для юніт-тестування в JavaScript включають Jest, Mocha та QUnit.
 2. Інтеграційне тестування: Це тип тестування, який перевіряє, як різні частини вашого коду взаємодіють одна з одною. Це може бути корисним для виявлення проблем, які можуть виникнути при взаємодії компонентів, таких як помилки даних або проблеми з логікою. Зазвичай це використовується разом з юніт-тестуванням.
 3. E2E (End-to-End) тестування: E2E тестування має на меті перевірити, як система працює в цілому, симулюючи реальне користувацьке оточення. Воно включає перевірку взаємодії між різними частинами системи, а також взаємодію зі сторонніми системами та сервісами. В JavaScript для цього часто використовуються такі інструменти, як Cypress або Puppeteer.

Усі ці навички є важливими для Junior Front-End розробника, оскільки вони допомагають забезпечити високу якість розробленого продукту і уникнути непередбачених помилок після його впровадження.

Висновки

Завершуючи цей огляд вимог до Junior Front-End розробника в 2023 році, можна сказати, що початок кар’єри у сфері веб-розробки вимагає від нас великого обсягу знань та навичок.

Починаючи з базових елементів, як HTML, CSS і JavaScript, і до більш складних тем, таких як фреймворки, препроцесори, Git, командний рядок, API, UX/UI, і тестування. Кожен з цих інструментів та концепцій грає важливу роль у створенні високоякісних веб-додатків.

Ще більш важливим є розуміння того, що навички й знання – це не статичний набір, який ви вивчите один раз. Вони постійно розвиваються і змінюються разом із технологіями. Це означає, що навчання є постійним процесом в житті кожного Front-End розробника.

Для успішного старту кар’єри, не варто боятися великої кількості інформації. Головне – це розпочати з основ, поступово збільшуючи свій рівень володіння технологіями. Не забувайте також про важливість практичного досвіду: спробуйте створити власний проект, навіть якщо він простий, адже це дозволить вам краще зрозуміти матеріал.

В кінцевому підсумку, усе залежить від ваших зусиль, бажання вчитися та пристосовуватися. Веб-розробка – це захоплююча область з безліччю можливостей, і ми сподіваємось, що ця стаття допоможе вам розпочати свій шлях у цій галузі.

Site Footer